منتخبان شورای پنجم برای تعیین رئیس، نایب رئیس و منشی شورا امروز صبح تشکیل جلسه دادند که بعد از انصراف الویری ومسجد جامعی تنها گزینه محسن هاشمیبرای ریاست شورا باقی ماند.

براساس این گزارش با رای گیری نهایی منتخبان شورای پنجم محسن هاشمی رفسنجانی منتخب اول مردم تهران به مدت یک سال به عنوان رئیس شورای شهر پنجم انتخاب شد.

گفتنی است؛ محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان نامزد نهایی ریاست شورای پنجم انتخاب شده است و در اولین جلسه رسمی شورای پنجم تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با رأی اعضای شورای شهر، سیدابراهیم امینی  به عنوان نایب رئیس شورای شهر ، بهاره آروین و زهرا نژادبهرام به عنوان منشی و علی اعطا منتخب جوان پنجمین دوره شورای شهر تهران با رای اعضا به عنوان سخنگوی این شورا تعیین شد.

برچسب ها:

دیدگاه ها بسته شده اند.